Get 2022 WAEC Yoruba Questions and Answers [Essay & Objective]

You are currently viewing Get 2022 WAEC Yoruba Questions and Answers [Essay & Objective]

2022 WAEC Yoruba Questions and Answers for SS3 school candidates. Are you among those looking for how to get Yoruba WAEC questions 2022? If yes, search no more because this article is for you. We will discuss how to get verified WAEC Yoruba Essay and Objective expo correct questions and Answers, how to answer Wednesday, June 1st Yoruba WAEC questions 2022 essay & objective, and steps you need to pass the WAEC 2022 Yoruba exam at a sitting.

You’re about to write the 2022 WAEC Yoruba exam and you want to make sure that you are prepared for it. But how do you know what will be on the WAEC Yoruba exam? That’s why we created this article so that you can find all of the questions and answers right here!

In this article, we explore how you can get 2022 WAEC Yoruba language questions so that you can be well-prepared for your upcoming WAEC exam, and also understand how WAEC set Yoruba questions and how to answer them. With this guide, you can make A or B on Yoruba WAEC 2022 exam.

Special: Get WAEC Yoruba Questions and Answers before Exam: Contact Us @ 09038588742 via WhatsApp with #500 MTN Card. No calls. It’s available already. Subscribe now.

You can check the steps below if you want to get verified WAEC Yoruba 2022 questions and answers.

WAEC Yoruba 2022 Subscription

i. DIRECT TO MOBILE AS SMS:- On this Direct mobile package, we will send the Objective & Essay answers directly to you through text message to the number you used for subscription before your exam time. 

>> Send N1000 MTN CARD to 09038588742 with the Subject’s name, phone number; I paid for the text message package.

ii. WhatsApp Package:- For the WhatsApp package, you will get both WAEC Yoruba questions and answers directly to your WhatsApp before Exam.

>>> Send N500 MTN CARD to 09038588742 Subject’s name, and I paid for the WhatsApp package.

iii. Link / Password Payment:- On this subscription package, a password or pin will send to you through text message to the number you used for the subscription. It’s the password that you will use to unlock the answer page and see the answers online.

Send N500 MTN CARD to 09038588742 Subject name, phone number, and a message I paid for the online password.

Our Online/Link Subscribers will get Yoruba answers on EXAMSPOTANSWERS.NET

The subscription price is affordable, so don’t let this token amount make you fail this exam.

WARNING:- They will be no room for free answers because we will not share them here. It will be best you subscribe and get immediately.

Serious ones have started subscribing. Other Subjects are available, and we are ready to give you the best answers.

Special: Get WAEC Yoruba Questions and Answers before Exam: Contact Us @ 09038588742 via SMS/WhatsApp with #500 MTN Card. No calls. It’s available already. Subscribe now.

Possible Questions on WAEC Yoruba 2022

 1. Dárúkọoríṣifáwẹ̀lìèdè Yorùbá tí ó wà.
  (b)       Dárúkọàwọnàbùdá mẹ́tatí a fì ń ṣeàpèjúweìró fáwẹ̀lì.
  (d)       Fí àpẹẹrẹméjìméjì hànfúnoríṣifáwẹ̀lì wọ̀nyí:
  (i)         àhánupè;
                          (ii)        àyanudíẹ̀pè;

  (iii)       roboto

Yoruba consists of two (2) parts which are Essay and Objective parts. This two parts are also know Paper 1 and Paper 2.

Paper 1 of WAEC Yoruba Questions 2022 will contain 50 objective questions to answer all. This objective questions has option A, B, C, and D. In which one option is the correct answer for each question. The next is Paper 2.

Paper 2 of 2022 Yoruba WAEC has essay questions with instructions.

Note: The WAEC Yoruba 2022 will start with Essay part, then objective part.

WAEC Yoruba Questions and Answers 2022

Subscribe to get WAEC Yoruba answers for 2022.

Special: Get WAEC Questions and Answers before Exam: Contact Us @ 09038588742 via WhatsApp or Text.

WAEC Yoruba Essay 2022 Questions

Below possible theory questions for WAEC Yoruba for ss3 students exam.

seàgbékalè àpeeregbólóhùnméjìméjìtí yóò fì okookanàwọnfọ́nrán-ìhunwọ̀nyí hànkí o sì fàlà sí àwọnfọ́nrán-ìhuntí o fì hànnáà:
            (a)       ẹ̀yánoníbàtan;
            (b)       ẹ̀yánalálàjẹ́;
            (d)       ọ̀rọ̀-ìṣeẹlẹ́là;
            (e)       ọ̀rọ̀-ìṣeàsinpọ̀;
            (ẹ)       ọ̀rọ̀-arọ́pò-afàrajorúkọ.

Dárúko mẹ́fà nínú irinṣẹ́ àgbẹ̀de kí o sì sàlàyé sókí sókí lórí ọ̀kọ̀ọ̀kan.

sàlàyé ìhun ọ̀kọ̀ọ̀kan àwọn wúnrẹ̀n wọ̀nyí kí o sì fi àppeere méjì méjì gbe ìdáhùn   rẹ̀ lẹ́sẹ̀:

(a)      àrànmọ́wájú;
(b)     àrànmẹ́yìn:
(d)     àrànmọ́ aláìfòró.

a) Da´ru´ku i`s?`ri´ ?`r?` ti a fala` si´ ni´nu´ ?`k?`?`kan a`w?n gbo´lo´hu`n w?`nyi´:

(i) E?ku`n pa eran.

(ii) B?´la´ ri`n de´ ile´.

(iii) W?´n gba owo´ Ade´??la´.

(iv) O´ pupa fo`o`.

(v) Aja´ gbe´ eegun.

(vi) Mo fo aoo.

(b) Lo ?`k?`?`kan ?`r?` ti a fa`la` si´ ni ab?` (

a) g?´g?´ bi´ ori´ ni´nu´ gbo´lo´hu`n a`ki´ye`si´ ala´t?num?´.

Special: Get WAEC Yoruba Questions and Answers before Exam: Contact Us @ 09038588742 via WhatsApp with #500 MTN Card. No calls. It’s available already. Subscribe now.

Leave a Reply